14 . 6 . 2024 v ordinaci přítomna pouze sestra do 10  hod.