Ve dnes 2. -4 . 3 . 2022 ordinace pro nemoc uzavřena.

04.03.2022

Zástup MUDr. Mestická - Chodov , tel:  352 676 284